Biskup Pavel Konzbul na facebooku:
"Winston Churchill blahé paměti pravil: „Úspěch sestává z cesty od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení.“ Včerejší růžencová pouť v Uherském Brodě byla o nadšení. Díky všem."
Back to Top