Dává sníh jako vlnu, jíní sype jako popel.
Shazuje své krupobití jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
Posílá své slovo, a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.
Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem: nesdělil jim svá přikázání.
Žalm 147
Vánoce v  kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.
Back to Top